Công thức độc quyền BES

Setria® Glutathione
119061 nghiên cứu và nghiên cứu
lâm sàng

Collagen thủy phân
17764 nghiên cứu và nghiên cứu
lâm sàng

Vitamin C
22210 nghiên cứu và nghiên cứu
lâm sàng

Chiết xuất hạt nho
1551 nghiên cứu và nghiên cứu
lâm sàng

Axit Alpha Lipoic
2501 nghiên cứu và nghiên cứu
lâm sàng

Chiết xuất từ ​​quả lựu
1789 nghiên cứu và nghiên cứu
lâm sàng