Đối tác

Những nhà cung cấp nguyên liệu cho chúng tôi như:

1. Lotte Trading Co., Ltd (Korea)
2. Thai Petro Chemical Industry Public Co., Ltd
3. Titan Polyethylene SDN BHD (Malaysia)
4. Reliance Industries Limited Polymer Export Division
5. Marubeni Chemical Asia Pacific Pte., Ltd
6. Sumitomo Corporation Pte., Ltd (Singapore)
7. Basell Asia Pacific Ltd
8. Sabic Asia Pacific Pte., Ltd
9. Itochu (Thailand)
10. Exxon Mobil Chemical Asia Pacific
11. Mitsubishi Corporation
12. Intercordia Co., Ltd (Thailand)