Kho hạt nhựa

Sự chuẩn bị kho hạt nhựa của Toàn Thắng Plastics đủ sẵn sàng phục vụ kịp thời nhu cầu của khách hàng.

Kho hạt nhựa chuẩn bị sẵn sàng phục vụ khách
Mỗi tháng Toàn Thắng Plastics sử dụng 1.000 tấn hạt nhựa