Máy dệt bao

Sợi chỉ sẽ được đưa lên máy dệt tròn và dệt thành cuộn vải có kích thước và trọng lượng theo yêu cầu của khách hàng. Toàn Thắng Plastics hiện có 200 máy dệt mang nhãn hiệu DS được sản xuất tại Taiwan và China.

Máy dệt tròn, 200 cái, nhập khẩu từ Taiwan & China
Sợi chỉ sẽ được đưa lên máy dệt tròn và dệt thành cuộn vải có kích thước và trọng lượng theo yêu cầu của khách hàng