Máy chế bản

Song song với việc tiến hành làm mẫu bao PP là việc in Mark cho khách hàng. Doanh nghiệp nhận bài, ảnh của khách hàng và chuyển ngay qua nhân viên Design, xuất ra film âm hoặc dương bản, chuyền qua máy chế bản polymer để tạo thành bản in. Việc khép kín các khâu sản xuất nhằm đáp ứng hàng hóa kịp thời cho khách hàng.

Máy chế bản Polymer nhập khẩu từ Taiwan

Việc khép kín các khâu sản xuất nhằm đáp ứng hàng hóa kịp thời cho khách hàng.