Máy cắt bao

Sau khi vải được tráng màng Plastics xong thì máy cắt có nhiệm vụ cắt vải thành từng cái bao theo kích thước mà khách hàng yêu cầu, máy cắt 50 cái/phút. Toàn Thắng Plastics hiện có 08 máy cắt được sản xuất tại Taiwan và China.

Máy cắt may bao tự động, 15 bộ, nhập khẩu Taiwan & China
Công nhân sắp xếp bao sau khi cắt, chuẩn bị giao cho khách