Máy tạo sợi chỉ

Từ hạt nhựa và một số phụ gia sau khi qua máy tạo sợi sẽ tạo thành sợi chỉ. Toàn Thắng Plastics có 08 máy siêu tốc tạo sợi, mỗi máy 320 sợi con, mang nhãn hiệu DS được sản xuất tại Taiwan và China.

Máy tạo sợi chỉ được nhập khẩu từ Taiwan & China
Từ hạt nhựa và một số phụ gia sau khi qua máy tạo sợi sẽ tạo thành sợi chỉ