Khách hàng

Sản phẩm bao bì PP của chúng tôi được cung cấp đến hầu hết các nhà sản xuất thực phẩm gia súc, phân bón, khoáng sản tại Việt Nam. Các khách hàng truyền thống của chúng tôi như:

 • Công ty Cổ phần VIỆT PHÁP – PROCONCO (từ năm 1995)
 • Tập đoàn sản xuất TAGS CP VINA Group (Thái Lan) (từ năm 1996)
 • Công ty cổ phần VIỆT PHONG (VIFOCO) (từ năm 1997)
 • Công ty TNHH CARGILL của Mỹ tại Việt Nam (từ năm 1998)
 • DNTN THÀNH HƯNG Bến Tre (từ năm 1998)
 • Công ty TNHH CHAROEN POKPHAND VIETNAM (từ năm 1998)
 • Công ty nông sản BẮC NINH (DABACO) (từ năm 1999)
 • Công ty TNHH TÂN THỚI HIỆP (từ năm 1999)
 • Công ty TNHH ĐẠI HƯNG (từ năm 1999)
 • Công ty TNHH PHÁP Mỹ (từ năm 1999)
 • Công ty TNHH THIÊN LÝ (từ năm 1999)
 • Công ty GREENFEED (từ năm 2000)
 • Công ty TNHH CJ VINA AGRI (MASTER) của Hàn Quốc (từ năm 2000)
 • Công ty cổ phần thủy sản VIỆT THẮNG (từ năm 2002)
 • Công ty cổ phần TACN THÁI DƯƠNG (từ năm 2002)
 • Công ty TNHH WOOSUNG VIETNAM của Hàn Quốc (từ năm 2003)
 • Công ty TNHH GOLD COIN FEEDMILL (Kim Tiền)
 • Công ty chế biến thủy sản THỦY HẢI
 • DNTN THÀNH MỸ
 • Công ty UNI-PRESIDENT VIETNAM Co., Ltd
 • Công ty TNHH ASIA NUTRITION TECHNOLOGIES
 • Công ty TNHH VIBA
 • Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi ÂU CHÂU VN
 • Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi NOVA
 • Công ty TNHH KIM LONG
 • Công ty TNHH SX-TM-DV HẢI BÌNH
 • Tập đoàn SONVIGO SA (Switzerland)